หน้าหลัก

จาก Himpro Manual
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

Himpro ย่อมาจาก Hospital infomation management professional เป็นระบบบันทึกข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยในโรงพยาบาล ถูกพัฒนาขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2542 โดย นายเอกสถิติ มั่นคง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย พัฒนาในรูปแบบ Application Client Server ตัว Client พัฒนาด้วยภาษา VB6 เชื่อมต่อฐานข้อมูล Server Databases MySQL

ความต้องการระบบ

 1. ความต้องการ:Server
 2. ความต้องการ:Web Server
 3. ความต้องการ:Client

การติดตั้ง ระบบ Himpro

 1. การติดตั้ง:การติดตั้ง Server Himpro
 2. การติดตั้ง:การติดตั้ง Himpro Online
 3. การติดตั้ง:การติดตั้ง Himpro API
 4. การติดตั้ง:การติดตั้ง Himpro HRM
 5. การติดตั้ง:การติดตั้ง Himpro Desktop
 6. การติดตั้ง:การติดตั้ง Himpro Online Agent
 7. การติดตั้ง:การติดตั้ง Himpro Db Sync Structure

การใช้งาน

 1. การใช้งาน:Himpro Desktop
 2. การใช้งาน:Himpro Online
 3. การใช้งาน:Himpro API
 4. การใช้งาน:Himpro HRM
 5. การใช้งาน:Himpro Online Agent
 6. การใช้งาน:Himpro Db Sync Structure

ทีมผู้พัฒนา

 1. นายเอกสถิติ มั่นคง
 2. นายประยูร หาญเสมอ
 3. นายกิตติพนธ์ นพพันธ์
 4. นายเสริมศิป์ สินศิริ
 5. นายสมบัติ จันทง